Zihin Kuramı Nedir?

Sosyal hayat içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olarak başkalarının maksatlarını ve inançlarını anlama yeteneği olarak bilinmektedir. Zihin kuramı nedir dediğimizde temel olarak bizim dışımızdaki insanlarında zihinleri olduğunu bilmek ve bu zihinleri anlayabilme becerisi olarak ifade edilebilmektedir. Bu becerinin ise insanların sosyal etkileşimde bulunabilmesinde son derece önemli olduğu söylenebilir.

Zihin Kuramı Nedir?

Başkalarının bizden farklı zihinsel düşüncelerinin bulunduğuna ve bizden farklı duygu, istek, inanç ve niyetlere sahip olabileceklerinin kavranma becerisi zihin kuramı olarak bilinmektedir. İnsanların sahip oldukları bu beceri ise sosyal etkileşim de bulunulması açısından oldukça önemlidir.

Zihin kuramının bir takım temel noktaları içerisinde barındırdığını söylemek mümkün olmaktadır. Sahip olunan zihinsel durumlara yani başkalarının düşünceleri ve istekleri gibi duygusal durumları ve zihinsel süreçleri anlama yeteneği olarak ifade edilebilmektedir.

Aynı zamanda zihin kuramını sosyal anlayış ve gelişim aşamaları olarak da ifade etmek mümkün olmaktadır. İnsanlar arasındaki sosyal etkileşimde önemli bir yere sahip olan zihin kuramı, zihinsel durumların anlaşılması ve bu bilgiye göre davranılma yetisine sahip olmayı ifade etmektedir.

Gelişim aşamaları alanında ise çocuklarda zihin kuramı incelenmektedir. Bebeklikten çocukluk dönemine kadar farklı aşamalarda gerçekleşmektedir. Meryem Yerli sitesi üzerinden de zihin kuramı hakkında detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz.

Çocuklarda Zihin Kuramı

Zihin kuramı, başkalarının duygusal durumlarını anlayabilme ve empati yapabilme yeteneği olarak ifade edilebilmektedir. Özellikle insanların sosyal ilişkilerde etkili olmasında etkili olmaktadır. Empati duygusu gelişmiş olan çocuklar sosyal ilişkilerde de daha başarılı olmaktadır.

Genel olarak zihin kuramı gelişim sürecinde farklı şekillerde incelenmektedir. Algılar, istekler ve duygular gibi kendi zihinsel durumundan yola çıkarak başkalarının zihinsel süreçlerinden haberdar olma durumu çocuklarda zihin kuramını ifade etmektedir.

Sahip olunan bu beceri aynı zamanda empati yapabilme yeteneğinin geliştirilmesinde de etkili olmaktadır. Çocuklarda zihin kuramıyla ilgili olarak aklınıza takılan her türlü konuyla ilgili olarak https://www.meryemyerli.com.tr/zihin-kurami-nedir sitesi üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Çocuklar diğer kişinin düşüncelerini, söylediklerini ve duygularını anlamaya çalışmaktadır. Bu durum ise başkalarının zihinsel durumlarını anlama becerisidir. Dil becerileri, sembolik oyun yetenekleri, ilişkilerdeki etkileşimlerin çocuklarda zihin kuramını destekleyici bir özelliğe sahip olduğu söylenebilmektedir.

Bireysel farklılıklara göre zihin kuramının gelişimi farklılık gösterebilmektedir. Çocukların yaşlarına göre zihin kuramını geliştirdikleri söylenebilir. Sahip oldukları bu beceri ise sosyal ve bilişsel gelişimlerinin bir parçasıdır.

Zihin Kuramı Gelişimi

Zihin kuramı, doğumdan itibaren başlamaktadır. Doğumla başlayan bu beceri 5-6 yaş civarında okul öncesi dönemde ise hız kazanmaktadır. Çocukların büyümesiyle birlikte kendi zihinsel durumlarının ve diğer insanların davranışlarının da zihinsel durumlarının bir sonucu olduğunu keşfetmeye başlaması şeklinde ifade edilebilmektedir.

Sahip olunan zihin kuramı becerisi özellikle çocukların sosyal etkileşimlerinde önemli bir yere sahiptir. Diğer insanların istek ve inançlarını anlamak empati yeteneğini de geliştirmektedir. Çocukların tam olarak diğer insanların duygusal durumlarını anlama becerisi olduğu söylenebilmektedir.

Okul öncesi yaşlardan itibaren zihin kuramı gelişim göstermektedir. Nöronlar gibi zihin kuramının da nörobiyolojik temellerle ilişkili olduğu ifade edilebilmektedir. Bazı beyin bölgelerinin ise bu becerinin gelişimine katkı sağladığını söylemek mümkün olmaktadır. Meryem Yerli sitesinde zihin kuramı hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Yanlış İnanç Testi

Yanlış inanç testinde kuklalarla anlatılmakta olan bir gösterim yapılmaktadır. Bu gösterimde iki kişi bulunmaktadır. İlk kişi günlüğünü yastığın altına saklayarak odadan ayrılmaktadır. İkinci kişi ise ilk kişi görmeden günlüğünü alıp çekmeceye yerleştirir. İlk kişi günlüğünü almak istediği zaman nereye bakar?

Yapılan araştırma sonucunda 3,5 yaşından küçük çocuklar yanlış inanç testinde başarı gösterememiştir. Kendileri ikinci kuklanın günlüğü yastığın altından alarak çekmeceye yerleştirdiğini gördükleri için çekmeceye bakar cevabını vermişlerdir.

Yapılan araştırmayla ise zihin kuramı becerisinin sonradan edinilen bir beceri olduğu ortaya çıkmaktadır.

Zihin Kuramı Ne İşe Yarar?

Zihin kuramı teorisine göre çocuklar erken yaşlarda daha fazla benmerkezci olmaktadır. İlerleyen yaşlarda ise başkalarının neler hissettiğini ve neler düşündüğünü anlamaya yönelik düşünceler gelişmektedir. Sosyal bir topluluk olarak yaşantının sürdürülebilmesi için zihin kuramının oldukça etkili olduğu ifade edilebilmektedir. Zihin kuramı ikili ilişkilerde insanları bir adım ileriye taşımaktadır.

Zihin kuramı ve empati kurmak arasında farklılık bulunmaktadır. Birisi duyguları anlama ve paylaşabilme yeteneği olarak ifade edilebilirken bir diğeri ise amaçlar, tutkular ve inançlar üzerine zihin okuma yapıldığı söylenebilmektedir.

Zihin Kuramı Nasıl Yapılır ve Geliştirilir?

Zihin kuramının genel olarak çocuklarda 3 ila 5 yaş aralığında gelişim göstermeye başlaması beklenmektedir. Yapılan araştırmalara göre zihin kuramının gelişim gösterebilmesi için çeşitli faktörlerinde etkili olduğu görülmektedir. Çocukların yaşları, cinsiyetleri ve sahip oldukları kardeş sayılarının da zihin kuramının gelişiminde etkili olduğu söylenebilir.

Zihin kuramının geliştirilebilmesi için en önemli etken sosyalleşme olmaktadır. Çocukların sosyal ortamlarda bulunmaması durumunda bu yeteneklerinin eksik kalacağı ve çocukların kendilerini geliştiremeyeceği söylenebilmektedir. Daha detaylı bir bilgi edinmek isteyen kişiler meryemyerli.com.tr sitesi üzerinden araştırma yapabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir