Cumhuriyet

Cumhuriyet İle Gelen Yenilikler Nelerdir?

Kurtuluş Savaşı ve Anadolu topraklarının kurtuluşunun ardından Cumhuriyet çalışmaları başladı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Cumhuriyet ile gelen yenilikler nelerdir? Eğitim, sağlık, ulaşım ve sanayi alanlarında araştırmalar başlatıldı. Okullar, hastaneler, fabrikalar, yollar ve köprüler yapıldı. Uzunluk, ağırlık ve zaman ölçüleri değiştirildi. Metre ve kilogram gibi ölçü birimlerini kabul edin. Okunması zor olan Arap harfleri silindi. Günümüz Latin alfabesi benimsenmiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilir. Soyadı kanunu çıkarıldı. Herkesin bir soyadı vardır. İnsanlar çeşitli hak ve özgürlüklere sahiptir.

Cumhuriyet ile gelen yenilikler nelerdir en önemli unsurlardan biri medreseler kapatıldı, yeni ve modern okullar açıldı. Arap harfleri silindi. Alfabe devrimi ile Türk alfabesi kabul edildi. Ölçü birimi değişti. Soyadı kanunu çıkarıldı. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi. Din ve devlet işleri ayrıldı. Dini kurallara göre çalışan mahkemeler kaldırıldı. Yeni araçlar tarımda kullanılıyor. Ülkemizin her yerinde yollar, köprüler, barajlar, limanlar, fabrikalar, hava alanları ve demiryolları yapılmıştır.

Cumhuriyet

Cumhuriyet ile gelen yenilikler nelerdir? Siyasi alanda yeniliklere bakarsak, Cumhuriyeti ilan etmeden önce saltanatı kaldırıldı. Cumhuriyetin ilan edildi. Halifenin konumu kaldırıldı. Sosyal alanda yeniliklere bakarsak ise erkekler ve kadınlar eşit haklara sahip olmuştur. Kıyafet kuralı düzenlenmiştir. Şapkalar ve kıyafetlere modern düzenleme yapılmıştı. Tekke zaviye ve türbeler, kapandı. Soyadı kanunu çıkarıldı. Lakap ve unvanlar kalktı. Uluslararası saat, takvimi ve ölçü kabul edilmiştir. Hukuk alanında yenilikler ise mecelle yasası yürürlükten kaldırıldı. Türk medeni kanunları çıkararak laik bir topluma geçiş başlatılmıştır. Eğitimsel kültürel yenilik yapılmıştır. Yeni Türk alfabesini benimsenmiştir. Öğretim birleştirilerek bütünlük sağlanmış oldu. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nu kurdu. Üniversite eğitimini modern şekilde düzenlendi. Güzel sanatlarda çağdaş unsurlar eklendi. Cumhuriyet ile gelen yenilikler nelerdir baktığımızda ekonomik alanda yeniliklere ise köylülerden alınan aşar vergisini iptal etmiştir. Tarımı ve üretimi destekleyen adımlar atmış ve bununla birlikte çiftçilere yardım yapan uygulama getirilmiştir. Çiftçilere ve girişimcilere rehberlik etmek için yol gösterici unsurları kurulmuştur. Sanayi Teşvik Kanununun ilan edilmesi ile ürün üretmek üzere sanayi işletmeleri kurulmuştur. I. ve II. Kalkınma planını 1933-1937 yılları arasında uygulamaya konmuştur. Cumhuriyetin 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de birçok yönde değişim meydana getiren uygulamalar olmuştur. Özellikle Türkiye’de yönetim sistemi değişmiştir ve bununla birlikte belli bir süre içinde genel seçimler yapılmıştır. Atatürk cumhuriyeti ilan ettikten sonra her alanda pek çok yenilik yapmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir